De pensioenregeling

Partnerpensioen

Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Uw partner krijgt dan maandelijks een uitkering van ons pensioenfonds.

Woont u samen?

Dan zijn er wel voorwaarden.

Hoeveel is het partnerpensioen?

Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, hangt af van uw situatie op het moment van overlijden. 

  • Werkt u in onze sector? 
    Dan krijgt uw partner ongeveer 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Dit is het ouderdomspensioen dat u had opgebouwd als u tot uw 67ste had gewerkt. Alle bedragen staan op uw pensioenoverzicht (UPO).  
  • Werkt u niet meer in onze sector? 
    Dan krijgt uw partner ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u in onze sector werkte. Alle bedragen staan op uw laatste pensioenoverzicht (UPO).
  • Bent u gepensioneerd? 
    Dan krijgt uw partner ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw overlijden ontving. 

Misschien hebt u ook partnerpensioen vanuit een garantieregeling. Kijk hiervoor op uw jaarlijkse pensioenoverzicht.

Wat moet u verder weten?