De pensioenregeling

Overgangsregeling 2007

Werkt u in de sector Rijn- en Binnenvaart? En bouwde u vóór en op 1 januari 2007 pensioen bij ons op? Dan kreeg u een toezegging voor extra pensioen.

Wanneer hebt u recht op dit extra pensioen?

U hebt recht op extra pensioen als u: 

  • op 31 december 2006 én op 1 januari 2007 deelnemer was aan ons pensioenfonds, én
  • deelnemer blijft tot en met 31 december 2020. Of tot uw pensioendatum, als u eerder met pensioen gaat

Deze toezegging is inmiddels onvoorwaardelijk geworden.