De pensioenregeling

Overgangsregeling 2007

Werkt u in de sector Rijn- en Binnenvaart? En bouwde u vóór en op 1 januari 2007 pensioen bij ons op? Dan kreeg u een toezegging voor extra pensioen.

Wanneer hebt u recht op dit extra pensioen?

U hebt recht op extra pensioen als u: 

  • op 31 december 2006 én op 1 januari 2007 deelnemer was aan ons pensioenfonds, én
  • deelnemer blijft tot en met 31 december 2020. Of tot uw pensioendatum, als u eerder met pensioen gaat
U krijgt dit extra pensioen als u met pensioen gaat. Gaat u ná 31 december 2020 met pensioen? Dan krijgt u het extra pensioen op 31 december 2020. Bent u arbeidsongeschikt of gaat u uit dienst? Dan kan het recht op de overgangsregeling vervallen. 

Op uw pensioenoverzicht (UPO) ziet u of u onder de overgangsregeling valt. Kijk voor meer informatie ook in het pensioenreglement.